สมคราญ เครือบุญ


แพร่ เร่งฉีดวัคซีนให้หมา แมวป้องกันโรคพิสุนัขบ้า

เทศบาลเมืองแพร่ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันพิสุนัขบ้า และคุมกำเนินสัตว์เลี้ยงให้ชาวบ้านในพื้นที่ ตามโครงการ ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"


ปภ.ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 บินดับไฟป่าเชียงใหม่

ปภ.ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 บรรทุกน้ำกว่า 30,000 ลิตร ช่วยดับไฟป่าบนเขาสูงชันในอำเภอดอยสะเก็ด หลังกำลังภาคพื้นดินเข้าไม่ถึงขอสนับสนุน เผย เฮลิคอปเตอร์ KA-32 ขึ้นบินโปรยน้ำดับไฟป่าในภาคเหนือแล้วกว่า 174 เที่ยว ใช้น้ำไป 397,000 ลิตร


ปภ.ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 บินดับไฟป่าเชียงใหม่

ปภ.ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 บรรทุกน้ำกว่า 30,000 ลิตร ช่วยดับไฟป่าบนเขาสูงชันในอำเภอดอยสะเก็ด หลังกำลังภาคพื้นดินเข้าไม่ถึงขอสนับสนุน เผย เฮลิคอปเตอร์ KA-32 ขึ้นบินโปรยน้ำดับไฟป่าในภาคเหนือแล้วกว่า 174 เที่ยว ใช้น้ำไป 397,000 ลิตร


รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงพายุลูกเห็บ ในภาคเหนือตอนบน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน


สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมความรู้อนุรักษ์ช้าง ในวันช้างไทย ให้นักท่องเที่ยวและเยาวชน

เนื่องในวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทยและเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้างที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนานรวมทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของช้างไทย สวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรม วันช้างไทย ขึ้นในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564


เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดบุฟเฟ่ต์ผักและผลไม้รวม มอบความสุขให้ช้าง ต้อนรับวันช้างไทย

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมมอบความสุขให้ช้าง จัดบุฟเฟ่ท์ผักและผลไม้รวม ต้อนรับวันช้างไทยที่จะถึง ในวันที่ 13 มีนาคมนี้


สวนสัตว์เชียงใหม่ ฉีดพ่นละอองน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นสลายหมอกควัน

สวนสัตว์เชียงใหม่เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับต้นไม้ และคลายความร้อนให้แก่สัตว์ โดยการฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สูงเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยการนำรถบรรทุกน้ำตลอดจนเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ช่วยกันฉีดพ่นละอองน้ำ


สวนสัตว์เชียงใหม่ ฉีดพ่นละอองน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นสลายหมอกควัน

สวนสัตว์เชียงใหม่เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับต้นไม้ และคลายความร้อนให้แก่สัตว์ โดยการฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สูงเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยการนำรถบรรทุกน้ำตลอดจนเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ช่วยกันฉีดพ่นละอองน้ำ


แพร่ จัดกิจกรรม Media Famtrip พากลุ่มผู้สูงวัย ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวของผู้สูงวัย

แพร่ จัดกิจกรรม Media Famtrip พากลุ่มผู้สูงวัย ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวของผู้สูงวัย


ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร


มท.1 ติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดที่จังหวัดลำพูน

มท.1 ติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดที่จังหวัดลำพูน พร้อมได้ชื่นชมเป็นจังหวัดสะอาดต่อเนื่อง และขอให้จังหวัดลำพูนได้พัฒนาพื้นที่จังหวัดให้มีความสวยงามควบคู่ไปด้วย


มท.1 ติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดที่จังหวัดลำพูน

มท.1 ติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดที่จังหวัดลำพูน พร้อมได้ชื่นชมเป็นจังหวัดสะอาดต่อเนื่อง และขอให้จังหวัดลำพูนได้พัฒนาพื้นที่จังหวัดให้มีความสวยงามควบคู่ไปด้วย


เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ลดภาวะหมอกควัน และคลายร้อนให้สัตว์

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ลดภาวะหมอกควัน และคลายร้อนให้สัตว์


แพร่ ระทึกหนีออกรถแทบไม่ทัน ไฟไหม้เครื่องยนต์รถหรูขณะขับขึ้นดอย

แพร่ ระทึกหนีออกรถแทบไม่ทัน ไฟไหม้เครื่องยนต์รถหรูขณะขับขึ้นดอย


เชียงใหม่ฝุ่นเกินมาตรฐานติดอันดับโลก 4 วัน

สภาพอากาศพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานติดอันดับโลก 4 วันติดต่อกันส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนมีผู้ป่วยเข้ามารักษาอาการป่วยเพิ่มร้อยละ 10 ด้านแพทย์ รพ.ลานนาเตือนควรสวมหน้ากาก N95 และสวมเสื้อแขนยาวเพราะ ฝุ่นละอองขนาเล็ก PM2.5 สามารถทะลุผ่านผิวหนังได้