RTP Cyber Village


เพิ่มประสิทธิภาพ ตามโครงการ RTP Cyber Village เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

4 ส.ค. 2565

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ติวเข้มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพตามโครงการ RTP Cyber Village เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่