Lanna Expo 2021


เชียงใหม่ เปิดงาน Lanna Expo 2021 “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” รวมสินค้าโอทอป 4 จังหวัด ฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

7 ม.ค. 2565

เชียงใหม่ เปิดงาน Lanna Expo 2021 “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” รวมสินค้าโอทอป 4 จังหวัด ฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19


กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงาน Lanna Expo 2021 ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” 7 – 16 มกราคม 2565 นี้

23 ธ.ค. 2564

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงาน Lanna Expo 2021 ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” พบกับงานออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 กว่า 500 คูหา และกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2565 นี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่