Chiang Mai Design Week 2021


“เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 - Chiang Mai Design Week 2021” มาร่วมพลิกฟื้นและสร้างสีสันให้กับเมืองเชียงใหม่

5 ธ.ค. 2564

อีกหนึ่งเทศกาลยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ที่ชาวเชียงใหม่และทุกคนรอคอย “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 หรือ Chiang Mai Design Week 2021” ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2564 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์, ย่านล่ามช้าง, ย่านวัดเกตุ, ย่านช้างม่อย, ย่านสันกำแพง และทั่วเมืองเชียงใหม่ ภายใต้ธีม “Co-Forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน” กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาคเหนือมากขึ้น