29 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่


ผบ.ร.29 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่

publish: 2020-09-15 20:47:11

ผบ.ร.29 เน้นย้ำหน่วยฝึกทหารใหม่ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 ยึดถือนโยบาย การฝึก ผบช.ตามลำดับชั้น ให้เป็น ทหารต้นแบบในอนาคต