ไฟไหม้ชุมชนสวนอ้อย2 ชาวบ้านเร่งอพยพหนีเอาตัวรอด


ไฟไหม้ชุมชนสวนอ้อย 2 ชาวบ้านเร่งอพยพหนีเอาตัวรอดจ้าละหวั่น เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันที ย่านสามเสน

publish: 2020-09-10 20:29:59

ไฟไหม้ชุมชนสวนอ้อย2 ชาวบ้านเร่งอพยพหนีเอาตัวรอดจ้าละหวั่น เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือทันที ย่านสามเสน