เรือนจำเพชรบูรณ์


เรือนจำเพชรบูรณ์ ลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ "ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"

publish: 2020-11-27 20:37:32

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงแปลงนาเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี ตามโครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2563


เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการอภัยโทษ

publish: 2020-09-19 14:13:22

เรือนจำเพชรบูรณ์ ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์