อาสาร่วมกตัญญู


อาสาร่วมกตัญญูร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดบูรณะซ่อมแซมทาสีโบสถ์

publish: 2020-08-13 19:29:00

อาสาร่วมกตัญญูร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดบูรณะซ่อมแซมทาสีโบสถ์ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ 50 ปี ร่วมกตัญญู 20 ปี รำลึกคุณพ่อสมเกียรติ ”