สู้วิกฤติโควิด19


ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯลำปางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่่งอุทัยธานีรุดฝึกอาชีพระยะสั้นให้ปชช. สู้วิกฤติโควิด19

publish: 2020-08-05 12:36:03

โควิด -19 เป็นเหตุทำให้ต้องตกงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯลำปางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานีรุดฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับชาวอุทัยธานี