สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร


เจ้าคณะจังหวัดถึงกับถอนหายใจเงินอุดหนุนวัฒนธรรมพิจิตรโอนให้แล้วทวงคืนจะให้เราทำอย่างไร

publish: 2020-09-20 16:47:43

ได้ฟังแล้วน่ารันทดใจ!เมื่อหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเปิดใจเล่าให้ฟังถึงกรณีเงินอุดหนุนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ที่โอนมาให้แล้วขอทวงคืน รวมถึงพระและกรรมการวัดพื้นที่ชนบทก็เล่าถึงความผิดปกติที่จะเป็นสาเหตุทำให้วัดมัวหมองมีมลทินเข้าไปเกี่ยวข้อง หรืออาจตกเป็นผู้ต้องหา-ผู้ให้การสนับสนุนร่วมกระทำผิด ส่อทุจริตในครั้งนี้