สร้างแรงงานเยาวชนคนคุณภาพ


ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่นครปฐม สร้างแรงงานเยาวชนคนคุณภาพ

publish: 2020-08-13 18:19:05

นครปฐม ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่นครปฐม ระดมหน่วยงาน สร้างแรงงานเยาวชนคนคุณภาพ