สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


พสกนิกรชาวตลาดน้ำวัดท่าการ้องจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ลิเกศรราม-น้ำเพชร รำถวายพระพร

publish: 2020-08-13 16:38:25

พสกนิกรชาวตลาดน้ำวัดท่าการ้องจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ลิเกศรราม-น้ำเพชร รำถวายพระพร


อบจ.สมุทรสาคร ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

publish: 2020-08-13 14:23:30

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อบจ.สมุทรสาครปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ


เขาทราย แกแล็คซี่ ร่วมทำบุญวัดป้อมรามัญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

publish: 2020-08-12 21:56:25

เขาทราย แกแล็คซี่ ร่วมทำบุญวัดป้อมรามัญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขับเคลื่อนและสนับสนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่นของ อบต.เกาะเรียน

publish: 2020-07-01 20:37:09

วุฒิอาสาธนาคารสมอง สนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขับเคลื่อนและสนับสนุนการทำงานให้ชุมชน ท้องถิ่นของ อบต.เกาะเรียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


รองปลัด ก.แรงงาน ตรวจเยี่ยมการจ้างงานผู้ตกงานจากพิษโควิด-19 โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

publish: 2020-05-19 21:56:32

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ปี 2563 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19” ให้ประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบโควิดและสถานการณ์ภัยแล้ง ให้มีงานทำ มีรายได้