สนามชนไก่เถือน


ปลัดอำเภอท่าศาลาร่วมตำรวจท่าศาลาลุยตรวจสนามชนไก่เถื่อนลักลอบเล่นฝืนโควิด-19

16 เม.ย. 2564

ปลัดอำเภอท่าศาลา รวมตำรวจท่าศาลา ลุยตรวจสนามชนไก่เถื่อนลักลอบเล่นฝืนโควิด แต่ข่าวรั่วไหวตัวทันเจอสนามเปล่า ๆ