ศรีสะเกษ แม่อุ้มลูกลอดใต้สรีระสังขารหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดิน


แม่อุ้มลูกลอดใต้สรีระสังขารหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดิน ขอพรให้ลูกเป็นคนดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้

publish: 2020-08-12 11:18:30

ศรีสะเกษ แม่อุ้มลูกลอดใต้สรีระสังขารหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดินขอพรให้ลูกเป็นคนดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้