ลงพื้นที่นครปฐม


ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่นครปฐม สร้างแรงงานเยาวชนคนคุณภาพ

publish: 2020-08-13 18:19:05

นครปฐม ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่นครปฐม ระดมหน่วยงาน สร้างแรงงานเยาวชนคนคุณภาพ


ผู้ช่วย รมว.ทส. ลงพื้นที่นครปฐม ติดตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน

publish: 2020-07-03 23:08:16

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงพื้นที่นครปฐม ติดตามแผนปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน


รมต.สาธาณสุขลงพื้นที่นครปฐมตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานดูแลคนไทยในพื้นที่เฝ้าระวังโรคโควิด-19

publish: 2020-04-05 16:57:19

รมต.สาธาณสุขลงพื้นที่นครปฐมตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานดูแลคนไทยในพื้นที่เฝ้าระวังโรคโควิด-19