ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์


ผวจ.กาญจน์ ลงพื้นที่ชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ ติดตามสถานการณ์โควิด-19

publish: 2020-09-24 20:06:59

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณด่านชายแดน จุดผ่อนปรนทางการค้า บ้านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนถึงการระงับใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลำปาง

publish: 2020-08-08 07:38:53

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เดินทางมาตรวจประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมาและติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง