รีสอร์ต


ทิ้งรอยความเสียหายให้แก่รีสอร์ทหลังน้ำลด

11 ต.ค. 2563

สถานการณ์น้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง และ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เริ่มลดตามลำดับ ได้ทิ้งร่องรอยความเสียหายของรีสอร์ตที่ต้องเร่งทำความสะอาดให้คืนกลับมาเหมือนเดิม