รองอธิบดีกรมชลประทาน


รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลำปาง

publish: 2020-08-08 07:38:53

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เดินทางมาตรวจประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1โครงการฯกิ่วลม-กิ่วคอหมาและติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง