รวบพ่อค้ายาบ้า


รวบพ่อค้ายาเสพติด เจอเจ้าหน้าที่รีบเทของกลางทิ้งลงชักโครก

publish: 2020-09-13 16:43:02

รวบพ่อค้ายาบ้าเจอเจ้าหน้าที่รีบเทยาบ้าทิ้งลงชักโครก


ฝ่ายปกครองอำเภอนากลาง รวบพ่อค้ายาเสพติดขณะนำยามาส่ง

publish: 2020-09-06 22:59:38

ฝ่ายปกครองอำเภอนากลางรวบพ่อค้ายาบ้าขณะนำยามาส่ง


ชุดปฎิบัติการพิเศษ ปค.หนองบัวลำภู รวบพ่อค้ายาเสพติด กำลังเตรียมแพ็คสินค้ารอส่ง

publish: 2020-08-19 19:28:02

วิ่งกระจายรวบพ่อค้ายาบ้ากำลังเตรียมแพ็คสินค้ารอส่งไม่รอด


ฝ่ายปกครองหนองบัวลำภูรวบพ่อค้ายา ขณะจะนำยาเสพติดไปส่งลูกค้า

publish: 2020-08-01 19:05:35

ฝ่ายปกครองหนองบัวลำภูรวบพ่อค้ายาบ้าขณะจะนำยาเสพติดไปส่งลูกค้า


ฝ่ายปกครอง อ.หนองบัวลำภู รวบพ่อค้ายาเสพติด นำยามาขายให้กับเยาวชนและผู้ใช้แรงงาน

publish: 2020-07-09 15:19:38

ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภูรวบพ่อค้ายาบ้านำยามาขายให้กับเยาวชนและผู้ใช้แรงงาน