รถแปมมโมแกรม


ทน.นครศรีธรรมราชเตรียมจัดซื้อแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ตรวจมะเร็งเต้านม -หลังจัดโครงกาคัดกรองมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

publish: 2020-08-13 17:44:48

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมและอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ (Mammogram และUntrasound) ให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช