ยุค covid 19


ซ้ำเติมยุคโควิด-19 แม่ค้าเมืองชัยภูมิ ถูกหัวขโมยย่องลักทรัพย์กว่า 2 หมื่นบาทหนีหาย

ชัยภูมิ-ซ้ำเติมเเม่ค้ายุคโควิด-19 ถูกหัวขโมยกวดเงินทรัพย์สินกว่า2หมื่นบาทหนีหาย


แนวทางการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุค CoVid 19 Educational Disruption

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุค CoVid 19 Educational Disruption ปรับใช้เทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนวิธีสอน สร้างแนวร่วมในการจัดการศึกษา ครอบครัวมีรายได้และสิทธิ์ทางภาษี