มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ กทม. จัดทีมกู้ชีพ กู้ภัย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

publish: 2020-10-20 22:00:16

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ กทม. จัดทีมกู้ชีพ กู้ภัย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ กทม. มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส

publish: 2020-10-12 20:51:31

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ กทม. มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนง.ใหญ่ กทม.มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร แท็งก์ และถังบรรจุน้ำดื่ม เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนภาคเหนือ รวม 4 จังหวัด

publish: 2020-10-01 19:05:43

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ กทม.มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร แท็งก์ และถังบรรจุน้ำดื่ม เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนภาคเหนือ รวม 4 จังหวัด


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ กทม. เดินสายพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนต่อเนื่อง ในโครงการ "จักรยานเพื่อน้องสัญจร"ครั้งที่ 1

publish: 2020-09-26 20:57:31

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินสายพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนต่อเนื่อง ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่มอบจักรยานแก่โรงเรียนในชนบททางภาคเหนือ รวม 9 จังหวัด


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบสิ่งบรรเทาทุกข์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ช่วยชาวอีสาน 9 จังหวัด

publish: 2020-09-21 19:17:34

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบสิ่งบรรเทาทุกข์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ช่วยชาวอีสาน 9 จังหวัด


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กทม. จัดโครงการ"จักรยานเพื่อน้องสัญจร" ครั้งที่ 1

publish: 2020-09-04 22:11:01

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กทม. จัดโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่มอบจักรยานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท ภาคอีสาน รวม 11 แห่ง


ทีมบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

publish: 2020-08-25 21:04:46

"จากน่าน... สู่สุโขทัย” ทีมบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เคลื่อนกำลังพล ลงพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามที่สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลาย และจังหวัดสุโขทัยกำลังประสบภัยน้ำท่วมอย่างวิกฤตในหลายพื้นที่


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ จัดทีมบรรเทาสาธารณภัย พร้อมครัวเคลื่อนที่ช่วยน้ำท่วม

publish: 2020-08-24 20:19:41

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ จัดทีมบรรเทาสาธารณภัย พร้อมครัวเคลื่อนที่ช่วยน้ำท่วม