มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่พลับพลาไชย


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบสิ่งบรรเทาทุกข์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ช่วยชาวอีสาน 9 จังหวัด

publish: 2020-09-21 19:17:34

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบสิ่งบรรเทาทุกข์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ช่วยชาวอีสาน 9 จังหวัด