มาตรการเยียวยา


ธกส.จังหวัดชัยภูมิ แถลงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง และการแพร่ระบาดโควิด-19

publish: 2020-05-28 22:00:12

ธกส.แจงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2562 ยาวมาถึงปัจจุบันและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส)ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังได้มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาโดยอยู่เคียงข้างเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรมาตลอด 54 ปี ธกส.ได้มีมาตรการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนและขยายการให้บริการทางด้านการเงินครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ