มอบเงินสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง


นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจ.ฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ

publish: 2020-08-13 20:41:40

นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจ.ฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ