พิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระเจดีย์รุ่น สธ


ชาวชัยภูมิแห่ร่วมพิธีพุทธาภิเษก เหรียญพระเจดีย์รุ่น สธ พระราชทาน รุ่นที่ 1

publish: 2020-08-01 23:05:32

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชัยภูมิและประชานนทั่วไป แห่ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระเจดีย์ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดฯ พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ สธ. เพื่ออัญเชิญประดับด้านหลังเหรียญ โดยจะมีการประกอบพิธมหาพุทธาภิเษกวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓