ผู้ว่าเป็นประธาน


ผู้ว่าให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมสภา อบจ.วันแรก นายกแจ๊สยันไม่มีฝ่ายทุกอย่างราบรื่น

10 ก.พ. 2564

ปทุมธานี ผู้ว่าให้เกียรติประธานเปิดประชุมสภา อบจ.วันแรกนายกแจ๊สยันไม่มีฝ่ายทุกอย่างราบรื่น