ผู้ตรวจการแผ่นดิน


ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ระยอง สาง 3 ปัญหา น้ำท่วมขัง กรณีข้อพิพาทที่ดินสระน้ำสาธารณประโยชน์ ดัดแปลงอาคารเป็นที่เลี้ยงนกนางแอ่น กระทบชุมชน

publish: 2020-08-27 17:49:31

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ระยอง สาง 3 ปัญหา กรณีน้ำท่วมขัง กรณีข้อพิพาทที่ดินสระน้ำสาธารณประโยชน์ และการดัดแปลงอาคารเป็นที่เลี้ยงนกนางแอ่นกระทบชุมชน


ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำกิจกรรม เราทำความดีด้วยใจ ปลูกป่าชายเลน

publish: 2020-08-20 16:10:44

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมทำกิจกรรม เราทำความดีด้วยใจ เพราะต้นกล้า และปลูกป่าชายเลน


ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่นครปฐม สร้างแรงงานเยาวชนคนคุณภาพ

publish: 2020-08-13 18:19:05

นครปฐม ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่นครปฐม ระดมหน่วยงาน สร้างแรงงานเยาวชนคนคุณภาพ