ปล่อยพันธุ์ปลา


อบจ.สมุทรสาคร ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

publish: 2020-08-13 14:23:30

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อบจ.สมุทรสาครปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ


กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา คืนคุณค่าสู่ท้องถิ่น ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

publish: 2020-07-30 18:03:43

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา คืนคุณค่าสู่ท้องถิ่น ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ประมงกรุงเก่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

publish: 2020-06-10 22:33:13

ประมงกรุงเก่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี