ปลูกต้นรวงผึ้ง


อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อบต. สำเภาล่ม นำจิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้ง ทำความสะอาดหมู่บ้านโปรตุเกส เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

publish: 2020-09-26 11:09:21

อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อบต. สำเภาล่ม นำจิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้ง ทำความสะอาดหมู่บ้านโปรตุเกส เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ภาพประทับใจ พระสงฆ์ชาวพุทธ จับมือกับประธานอิสลาม ร่วมกันรดน้ำปลูกต้นรวงผึ้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

publish: 2020-07-28 20:57:04

ภาพประทับใจ พระสงฆ์ชาวพุทธ จับมือกับประธานอิสลาม ร่วมกันรดน้ำปลูกต้นรวงผึ้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

publish: 2020-05-23 09:28:22

ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าไม้ในอัตราร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลาน