ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า


ชาวปะเหลียนจัดโครงการประชาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี

publish: 2020-08-13 13:51:35

ตรัง อ.ปะเหลียน จัดโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เนื่องในห้วงเดือนสิงหาคม โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง