บ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย


เตรียมเปิดใช้ "บ่อน้ำบาดาลยักษ์ "แห่งแรกของไทย แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวชัยนาท 5 พันคน

publish: 2020-09-10 20:28:59

เตรียมเปิดใช้ "บ่อน้ำบาดาลยักษ์" แห่งแรกของไทย แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวชัยนาท 5 พันคน