น่าชื่นใจ


น่าชื่นใจ ผอ.โรงเรียนดังนำทีมครูลงพื้นที่ดูการเรียนออนไลน์

publish: 2020-05-22 23:24:52

น่าชื่นใจ ผอ.โรงเรียนดังนำทีมครูลงพื้นที่ดูการเรียนออนไลน์ ของนักเรียนในสังกัดพร้อมช่วยแนะนำให้คำปรึกษาในเนื้อหาการเรียน ส่วนผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่ต้องกังวล ครูลงติดตามส่งหนังสือให้เรียนถึงบ้าน