ช่วยเหลือสังคม


ฤๅษีเณรสร้างบ้านให้คนจนพร้อมมอบเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.บางไทร

publish: 2020-09-22 19:19:02

ปทุมธานีฤๅษีเณรสร้างบ้านให้คนจนพร้อมมอบเครื่องมือแพทย์ให้รพ.บางไทร


สนามยิงปืนภูมิไพลินเปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อช่วยเหลือสังคม

publish: 2020-08-04 16:20:48

ปทุมธานีสนามยิงปืนภูมิไพลินเปิดศูนย์ประสานงานมูลิมิราเคลออฟไลฟ์เพื่อช่วยเหลือสังคม


สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ประชุมสมาชิก เตรียมพร้อมช่วยเหลือสังคม (ชมคลิป)

publish: 2020-07-14 18:32:32

สุพรรณบุรี สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์จัดการประชุมสมาชิกเตรียมความพร้อมช่วยเหลือสังคม


วปอ.รุ่น 58 จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมช่วงโรคระบาดโควิด 19 โดยมอบข้าวสาร และไข่ไก่ผ่านผวจ.อุตรดิตถ์ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน

publish: 2020-05-04 20:06:03

วปอ.รุ่น 58 จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมช่วงโรคระบาดโควิด 19 โดยมอบข้าวสาร และไข่ไก่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน