ชาวบ้านลุกฮือ


ชาวบ้านแม่พริกไม่เอาเหมืองแร่ รวมตัวปิดถนนลำปาง-ตาก ทั้งขาขึ้น-ขาล่อง

publish: 2020-09-19 04:25:19

ลำปาง- คนแม่พริกไม่เอาเหมืองแร่ ปิดถนนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่เชียงรายบน ดอนไชย ทั้งขาขึ้น-ขาล่อง ทำให้การจราจรเป็นอัมพาตไปหลายชั่วโมง


ชาวบ้านลุกฮือล่ารายชื่อถอดถอนผู้นำชุมชน บริหารงานไม่โปร่งใส และประพฤติตัวไม่เหมาะสม

publish: 2020-06-11 21:05:47

ชาวบ้านลุกฮือล่ารายชื่อถอดถอนผู้นำชุมชนบริหารงานไม่โปร่งใสและประพฤติตัวไม่เหมาะสม