จันทบุรี


ทหารพรานนาวิกโยธิน สกัดจับแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ขณะกำลังนำข้ามชายแดน

27 มิ.ย. 2565

ทหารพรานนาวิกโยธิน สกัดแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ขณะกำลังนำข้ามชายแดน ยึดของกลาง จยย.3 คัน


ปศุสัตว์จันทบุรี บูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลเมืองจันทนิมิต พัฒนามาตรฐานสถานที่ชำแหละเนื้อสัตว์

27 มิ.ย. 2565

ปศุสัตว์จันทบุรี บูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลเมืองจันทนิมิต พัฒนามาตรฐานสถานที่ชำแหละเนื้อสัตว์ สร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค


เทศบาลตำบลช้างข้าม ช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนเส้นทางสัญจรน้ำท่วมขัง ของประชาชนนพื้นที่

27 มิ.ย. 2565

เทศบาลตำบลช้างข้าม ช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนเส้นทางสัญจรน้ำท่วมขัง ของประชาชนนพื้นที่


รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังโตนด และ พัฒนาแหล่งน้ำใน จ.จันทบุรีให้แล้วเสร็จ

27 มิ.ย. 2565

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังโตนดและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดจันทบุรีให้แล้วเสร็จ พร้อมสั่ง สทนช. บูรณาการขับเคลื่อน 17 โครงการสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก หวังสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน


จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดระยอง ส่งคืนพื้นที่ รพ.สนามศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ บ้านจันทเขลม แก่กองทัพเรือ

24 มิ.ย. 2565

จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยองส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลสนามศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ บ้านจันทเขลม จ.จันทบุรี และโรงพยาบาลสนามศูนย์บูรพาประชารักษ์ อ.สัตหีบ จ.ระยอง คืนแก่กองทัพเรือ


ปศุสัตว์จันทบุรี ส่งเสริมการเลี้ยงโค โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

24 มิ.ย. 2565

ปศุสัตว์จันทบุรี ส่งเสริมการเลี้ยงโค โครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร


ปศุสัตว์จันทบุรี ประสานท้องถิ่นร่วมมือกำจัดแมลงพาหะของโรคลัมปี สกิน

23 มิ.ย. 2565

ปศุสัตว์จันทบุรี ประสานท้องถิ่นร่วมมือกำจัดแมลงพาหะของโรคลัมปี สกิน ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


ปศุสัตว์จันทบุรี รณรงค์ Big Cleaning ทำความสะอาดฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ่นยาป้องกันโรคลัมปี สกิน

23 มิ.ย. 2565

ปศุสัตว์จันทบุรี รณรงค์ Big Cleaning ทำความสะอาดฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ่นยาป้องกันโรคลัมปี สกิน


แถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการ the match Football Clinic

23 มิ.ย. 2565

แถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการ the match Football Clinic


ปศุสัตว์จันทบุรี ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

22 มิ.ย. 2565

ปศุสัตว์จันทบุรี ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่


โรงเรียนเบญจมราชูทิศแถลงข่าวจัดกิจกรรมเดินวิ่ง 111 ปีเบญจมราชูทิศ "เราน้องพี่ผูกไมตรีมีสุขใจ"

22 มิ.ย. 2565

โรงเรียนเบญจมราชูทิศแถลงข่าวจัดกิจกรรมเดินวิ่ง 111 ปีเบญจมราชูทิศ "เราน้องพี่ผูกไมตรีมีสุขใจ"


พิธีเปิดอาคารที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ “บ้านแสงจันท์” โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

22 มิ.ย. 2565

พิธีเปิดอาคารที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ “บ้านแสงจันท์” โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี


ปศุสัตว์จันทบุรี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ รณรงค์พ่นยากำจัดแมลงดูดเลือดพาหะของโรคลัมปี สกิน ให้เกษตรกร

21 มิ.ย. 2565

ปศุสัตว์จันทบุรี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ รณรงค์พ่นยากำจัดแมลงดูดเลือดพาหะของโรคลัมปี สกิน ให้เกษตรกร


ปศุสัตว์จันทบุรี รับรองสวนสัตว์ปลอดโรคแท้งติดต่อ สร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

20 มิ.ย. 2565

ปศุสัตว์จันทบุรี รับรองสวนสัตว์ปลอดโรคแท้งติดต่อ สร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากโรคสัตว์ติดคน


เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ประจำประเทศไทย เดินทางเยือนจังหวัดจันทบุรี

20 มิ.ย. 2565

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ประจำประเทศไทย เดินทางเยือนจังหวัดจันทบุรีหารือการค้า การลงทุน ส่งเสริมธุรกิจอัญมณีและสินค้าทางการเกษตร