จักรยานเพื่อน้องสัญจร


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานใหญ่ กทม. เดินสายพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนต่อเนื่อง ในโครงการ "จักรยานเพื่อน้องสัญจร"ครั้งที่ 1

publish: 2020-09-26 20:57:31

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินสายพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนต่อเนื่อง ในโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่มอบจักรยานแก่โรงเรียนในชนบททางภาคเหนือ รวม 9 จังหวัด


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กทม. จัดโครงการ"จักรยานเพื่อน้องสัญจร" ครั้งที่ 1

publish: 2020-09-04 22:11:01

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กทม. จัดโครงการ “จักรยานเพื่อน้องสัญจร” ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่มอบจักรยานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท ภาคอีสาน รวม 11 แห่ง