ขาดแคลนน้ำ


เตรียมเปิดใช้ "บ่อน้ำบาดาลยักษ์ "แห่งแรกของไทย แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวชัยนาท 5 พันคน

publish: 2020-09-10 20:28:59

เตรียมเปิดใช้ "บ่อน้ำบาดาลยักษ์" แห่งแรกของไทย แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวชัยนาท 5 พันคน


แล้งซ้ำซาก นายก อบต.โคกไทย ประสานสนง.ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 โคราช จัดงบเจาะบาดาล ช่วยเหลือเกษตรกรขาดแคลนน้ำ

publish: 2020-09-02 10:21:30

ตำบลโคกไทยแล้งซ้ำซากนายกประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 โคราชจัดงบเจาะบาดาล 4 แห่งช่วยเหลือเกษตรกรขาดแคลนน้ำ


กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ศบภ.มทบ. 32 นำน้ำสะอาดแจกจ่ายชาวบ้านที่ประสบภัยแล้ง

publish: 2020-04-18 00:38:56

"กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน" ศบภ.มทบ. 32 นำน้ำสะอาดแจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง.


กองทัพภาคที่ 2 เร่งแจกจ่ายน้ำให้ชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ล่าสุดโคราชประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 14 อำเภอ

publish: 2020-04-10 12:02:23

ทหารกองทัพภาคที่ 2 เร่งแจกจ่ายน้ำให้ชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคล่าสุดโคราชประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 14 อำเภอ


วิกฤติสร้างวีรบุรุษ!! เปิดตัว"อูฐ รพ."ขนน้ำแจกจ่ายผู้ประสบภัยแล้งฟรี-เฮลั่นอำเภอ กปภ.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตัวใหม่ปล่อยน้ำประปาได้แล้ว

publish: 2020-04-01 10:36:17

ชาวทุ่งใหญ่ประสบภัยซ้ำซ้อนทั้งภัยแล้ง น้ำประปาขาดแคบนรวมทั้งไวรัสโควิด-19แต่กลับมีคนน้ำใจงาม