กรมการค้าภายใน


กรมการค้าภายในเปิด"วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ"จ.ชัยนาท เป็นหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

publish: 2020-09-04 22:22:52

กรมการค้าภายใน เปิด “วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ” จ.ชัยนาท เป็นหมู่บ้านทำมาค้าขายแห่งใหม่ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสเพิ่มศักยภาพให้ชุมชน