สุราษฎร์ธานี


จิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเด็จพระราชินี

3 มิ.ย. 2564

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  “มีแล้วแบ่งปัน”  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564


ตำรวจสุราษฎร์จัดอบรมข้าราชการตำรวจ (ครู ข) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน

1 มิ.ย. 2564

สำหรับประชาชนที่จะเป็นเครือข่ายจะผ่านการคัดกรองจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ.ๆละ 100 คนจำนวน 28 สภ. อันจะเป็นการช่วยให้การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งมีความสัมพันธ์การทำงานเข้าใจบทบาทของประชาชนแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี


กลุ่มร้านนวดเพื่อสุขภาพวอนผู้ว่าฯสุราษฎร์ยกเลิกคำสั่งปิด

1 มิ.ย. 2564

กลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดเพื่อสุขภาพกระทบหนัก วอนผู้ว่าฯสุราษฎร์ยกเลิกคำสั่งปิดตามมาตรการลดการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เป็นพื้นที่สีเขียวไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 15 วันแล้ว


ผู้ว่าสุราษฎร์ฯสงสาสน์วันงดสูบบุหรี่โลก เชิญชวนประชาชนเลิกสูบหรี่เพื่อคนที่คณรัก

31 พ.ค. 2564

ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้บูรณกาารการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในทุกมิติ ทั้งการรณรงค์ การปราบปราม และการบำบัดรักษา จนสามารถจับกุมผู้ค้าที่กระทำผิดกฎหมายและยึดบุหรี่ที่ผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งรณรงค์ป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วนงดสูบบุหรี่ และทราบถึงพิษภัยของบุหรี่ด้วย


ออกมาตรการเร่งด่วนงดขายสุรา 14 วัน คุ้มเข้มจุดตรวจคัดกรองหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

30 พ.ค. 2564

นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร นายอำเภอดอนสัก นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศบาลดอนสัก ออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองรถผ่านเข้าออก อำเภอดอนสักอย่างเข้มข้น หลังการแพร่ระบาดคลัสเตอร์แรงงานต่างด้าวเคยแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากเริ่มคลี่คลาย


ป่าไม้ กอ.รมน.ภาค4 สำรวจต้นเทียนทะเลเกาะแตนป้องกันลักลอบตัดส่งทำบอนไซ

30 พ.ค. 2564

ป่าไม้ ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค4 สำรวจต้นเทียนทะเลเกาะแตน ป้องกันลักลอบตัดส่งทำบอนไซ


หวั่นคลัสเตอร์โรงงานถุงมือยางผู้ว่าฯสั่งตรวจสกัดภายใน 3 วัน ก่อนลุกลามหลังพบเชื้อ 5 ราย

29 พ.ค. 2564

โรงงานมีพนักงานทั้งหมด 1,956 คน ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.64 เป็นต้นมา ได้พบผู้ติดเชื้อ 5 คน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 173 คน  โรงงานจึงได้ทำการปิดโรงงานทุกแผนกเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.64


สุราษฎร์ออกคำสั่งพ่อค้ามาซื้อผลไม้ ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 72 ชั่วโมง สแกน “SAVE BANNASAN”

29 พ.ค. 2564

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)ถือปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับผู้เดินทางเข้าพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ตามมาตรการและคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด และกรณีจะต้องกักกันตัว (Home Quarantine) เพื่อสังเกตอาการให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสวนผลไม้ หรือเจ้าของสถานที่ หรือนายจ้าง ในการจัดหาสถานที่เพื่อการกักกันตัว (Home Quarantine) และปฏิบัติตามมาตรการขณะอยู่ใน พื้นที่ อ.บ้านนาสารอย่างเคร่งครัด


ผู้ว่าสุราษฎร์ออกคำสั่งมาตรการผ่อนคลาย มั่นใจหลังควบคุมสถานการณ์ดีขึ้น

28 พ.ค. 2564

ทั้งนี้ จากคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) กำหนดมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19) ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลง นั้น


เริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าหลังพบผู้ป่วยจากคลัสเตอร์แรงงานต่างด้าว

28 พ.ค. 2564

นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก นำพนักงานฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดหมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19  เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มแรก เพื่อสร้างกระแส และความมั่นใจในการรับวัคซีน ให้กับประชาชนในพื้นที่


สภ.บ่อผุด เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

27 พ.ค. 2564

สภ.บ่อผุด เปิดศูนย์ปฏิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ


ทหารมณฑลทหารบกที่ 45สุราษฎร์ฯ ออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19

27 พ.ค. 2564

ทั้งนี้ทหารพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเดือดร้อนทหารก็พร้อมที่จะออกให้การช่วยเหลือตลอดเวลา ซึ่งที่ผ่านมาทางกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 ได้ออกแจกจ่ายอาหารปรุงสำเร็จและอาหารแห้งบ้างส่วนให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบไปบ้างแล้ว หลังพบว่าปัจจุบันอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานียังมีการระบาดอยู่ และมีผู้ป่วยสะสม 582ราย ซึ่งมากที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี


เกาะสมุยเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19

27 พ.ค. 2564

เกาะสมุยเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ชาวบ้านชื่นชมให้บริการฉีดรวดเร็วไม่รอนาน


นายอำเภอดอนสักลุยเคาะประตูบ้านให้ความรู้ เชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19

26 พ.ค. 2564

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับวัคซีน ทั้งสิ้น  26,663 ราย แบ่งเป็น  1.กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 5,933 ราย  2.กลุ่มโรคประจำตัวเรื้อรัง7 กลุ่มโรค จำนวน 2000 คน  3.กลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี จำนวน18,730 ราย ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนแล้ว รวมทุกกลุ่ม ประมาณ ร้อยละ 70 ซึ่งกำหนดแผนดำเนินการฉีดวัคซีน ในเดือนมิถุนายน 2564 ต่อเนื่องไปทุกวันๆละ800 ราย


ผู้ว่าฯสุราษฎร์ลุยเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์สู้ภัยโควิด19

22 พ.ค. 2564

ภายหลังที่เราทำการตรวจเชิงรุกพร้อมกับมีมาตราการต่างๆ ทำให้ขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เริ่มลดลง และถ้าประชาชนร่วมมือกันอย่างนี้จะทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราจะกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่พักอยู่ที่โรงพยาบาลสนามตอนนี้ก็รักษาหายกลับบ้านได้แล้วเป็นจำนวนมาก จะเห็นได้จากเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎตอนนี้ว่างลงครึ่งต่อครึ่งและเราหวังว่าจะรักษาหายหมดทุกคน และอยากเชิญชวนให้ชาวสุราษฎร์ธานีลงทะเบียนรับวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อป้องกันตัวเอง ป้องกันครอบครัว และป้องกันจังหวัดของเราต่อไป