แพร่


อำเภอสูงเม่น โล่งอก ตรวจกลุ่มเสี่ยงด้วยรถชีวนิรภัย 600 รายพบเพียง 1 ราย ผู้ที่ไม่พบอย่าชะล่าใจต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน

อำเภอสูงเม่น โล่งอก ตรวจกลุ่มเสี่ยงด้วยรถชีวนิรภัย 600 รายพบเพียง 1 ราย ผู้ที่ไม่พบอย่าชะล่าใจต้องกักตัวให้ครบ 14 วัน


แพร่ จัดทีมโรงพยาบาลสนาม ดูแลผู้ป่วยโควิด 19

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เรียกประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ ดูแลผู้ป่วยโควิด 19


โรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุง สุดยอดโรงเรียน ยกระดับการอ่านออกเสียงจนได้ระดับชาติของชั้น ป.1

โรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุง สุดยอดผลการทดสอบการอ่านระดับชาติ ป.1 ของ รร.รัฐราษฎร์บำรุงสูงกว่า ระดับชาติ, ภาค และจังหวัด


แพร่ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น เสริมศักยภาพชุมชน

จังหวัดแพร่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่นของจังหวัดแพร่


ตำบลบ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ เตรียมประกาศเคอร์ฟิวรณรงค์ต้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

ตำบลบ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ เตรียมประกาศเคอร์ฟิวรณรงค์ต้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด19


กฟก. มอบเช็คชำระหนี้ 1.6 ล้านบาท แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

กฟก. มอบเช็คชำระหนี้ 1.6 ล้านบาท แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร


แพร่ ติดโควิดเพิ่ม 4 ราย เป็น 55 รายแล้ว วอนผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมขอให้รายงานตัวทันที พร้อมกักตัว 14 วัน

แพร่ ติดโควิดเพิ่ม 4 ราย เป็น 55 รายแล้ว วอนผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมขอให้รายงานตัวทันที พร้อมกักตัว 14 วัน


แพร่พบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 55 ราย ชาวบ้านติดตามไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด พร้อมกักตัวระวังอย่างเต็มที่

แพร่พบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 55 ราย ชาวบ้านติดตามไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด พร้อมกักตัวระวังอย่างเต็มที่


วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19

วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง ทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19


โรงพยาบาลสนาม จ.แพร่ เปิดแล้ว รองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลสนาม จ.แพร่ เปิดแล้ว รองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (COVID-19)


องค์กรครูทั่วประเทศ ขอถอดถอนประธานคณะกรรมการการ กพฐ.และประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา (กมว.)

องค์กรครูทั่วประเทศ ขอถอดถอนประธานคณะกรรมการการ กพฐ.และประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา (กมว.)


อำเภอสูงเม่นประชุมด่วนแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

อำเภอสูงเม่นประชุมด่วนแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด19


แพร่ เร่งประชุมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนจากวิกฤติโควิด และจัดการปัญหาแหล่งน้ำในชุมชน

แพร่ เร่งประชุมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนจากวิกฤติโควิด และจัดการปัญหาแหล่งน้ำในชุมชน


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ สอบคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ สอบคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen


แพร่ ผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 7 ราย อี๊งรายที่ 50 สัมผัสใกล้ชิดผู้ว่าการรถไฟ รายที่ 51 อายุ เพียง 1 ขวบติดมาจากแม่

แพร่ ผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 7 ราย อี๊งรายที่ 50 สัมผัสใกล้ชิดผู้ว่าการรถไฟ รายที่ 51 อายุ เพียง 1 ขวบติดมาจากแม่