แม่ฮ่องสอน


“โครงการทหารพันธุ์ดี วิถีสามหมอก” พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

13 พ.ค. 2565

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล เน้นพัฒนาโดยการมีสวนร่วมของประชาชน เยี่ยมชม “โครงการทหารพันธุ์ดี วิถีสามหมอก” เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชี้ศักยภาพทางธรรมชาติสูง


แขวงทางหลวง รับปากแก้ไขปัญหา วงเวียนถนนให้กับชาวบ้าน

12 พ.ค. 2565

ชาวอำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ร้องผ่านสื่อไปถึงหน่วยงานกระทรวงคมนาคม ให้ลงมาตรวจสอบการก่อสร้างถนนวงเวียน บริเวณใจกลางชุมชน แหล่งเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แขวงทางหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ ร่วมประชุมชี้แจง พร้อมจะดำเนินการแก้ไขปัญหา


MOU ร่วมขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุผ่านโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย"

7 พ.ค. 2565

โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย คัดเลือกเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ให้เป็นพื้นที่แก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดึงชุมชน พระเณร และกลุ่มเยาวชนมุสลิม ในเขตเทศบาลขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุ ร่วมช่วยกันทาสี และตีเส้นจราจร ในจุดเสี่ยงชุมชน 4 จุด


ฝนตกหนัก ดินหินภูเขาสไลด์ออกจากลำห้วยปิดทับเส้นทาง เร่งระดมกำลังและเครื่องจักร เปิดเส้นทางกว่า 5 ชั่วโมง เพื่อให้รถผ่านไปมาได้ตามปกติ

1 พ.ค. 2565

ฝนตกหนัก ดินหินภูเขาสไลด์ออกจากลำห้วยปิดทับเส้นทาง 108 ก่อนเข้าสู่ อ.แม่สะเรียง รถติดนานกว่า 5 ชม เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังและเครื่องจักร ล่าสุดเปิดให้รถผ่านได้ 1 ช่องทางจราจร


แม่ฮ่องสอน รวบหนุ่มลักลอบส่งอาวุธสงครามให้ชนกลุ่มน้อยชายแดนสาละวิน

25 เม.ย. 2565

ตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอน จับกุมอาวุธสงคราม ขณะมารับพัสดุ เพื่อนำส่งให้แก่ชนกลุ่มน้อย ที่บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งก่อนหน้านั้น ได้รับการประสานข้อมูลจาก กก.ดส.บช.น. (กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี) แจ้งว่าได้รับข้อมูลจากสายลับว่าจะมีการลักลอบนำส่งอาวุธสงครามไปกับบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์เอกชน ไปยัง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


สร้างขวัญกำลังใจ จัดงานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2564 ให้ นักเรียน รุ่นดอกพุดแก้ว

6 เม.ย. 2565

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) จัดงานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2564 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา และนักเรียนที่มีความประพฤติคุณลักษณะดีเด่นในด้านต่าง ๆ พร้อมมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิไทยรัฐ


ประเพณีปอยส่างลอง “นิว นอร์มอล” (New Normal)

2 เม.ย. 2565

วัดศรีบุญเรือง ปอยส่างลองหรือบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในยุคโควิด-19 ATK ก่อนบวช เว้นระยะห่าง ปลอดภัย ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - วันที่ 3 เมษายน 2565


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สร้างอาคารศูนย์เรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Learning เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานของเยาวชนและประชาชน

25 มี.ค. 2565

ทำพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์การเรียนรู้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ กฟผ. แม่ฮ่องสอน ( อาคารศูนย์การเรียนรู้ผาบ่อง ) Smart Learning เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานของเยาวชนและประชาชน ด้านการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของประเทศไทย


ยุติธรรม สร้างสุข สร้างโอกาสให้ประชาชน ที่เป็นคนไร้สัญชาติ (กลุ่มตกสำรวจ) เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

23 มี.ค. 2565

DSI นิติวิทยาศาสตร์ ยธ. มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลสัญชาติไทยที่ตกหล่นได้รับการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน เป็นการตรวจจาก ดีเอ็นเอ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ ด้วยหลักสายโลหิต ที่ใช้สารพันธุกรรม หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาประกอบในการรับรอง


ภาคีเครือข่าย รวม 20 องค์กร ลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับสัมมาชีพ วิถีชีวิตที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ก้าวพ้นจากความจน

11 มี.ค. 2565

ภาคีเครือข่าย รวม 20 องค์กร ลงนาม MOU เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม พร้อมจัดเวทีเสวนาการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ ยกระดับอย่างต่อเนื่อง หากสำเร็จจะได้แม่ฮ่องสอนโมเดล ให้กับตำบลอื่นๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป


แม่ฮ่องสอน หมอกควันปกคลุมหนักอีกระลอก ประชาชนเดือดร้อนหนัก ต้องหลบอยู่ในบ้านเรือน

7 มี.ค. 2565

สภาพอากาศ ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน สภาพโดยทั่วไป ถูกปกคลุมด้วยกลุ่มหมอกควันอย่างหนักอีกระลอก ประชาชนเดือดร้อนหนัก ต้องหลบอยู่ในบ้านเรือน


สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ เลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม ไอศกรีม มอบผ้าห่มและมุ้ง

3 มี.ค. 2565

ชมรมสานฝันสู่ดอย มอบผ้าห่ม มุ้ง แก่หมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาส ช่วยทำถนนคอนกรีตเข้าไปในหมู่บ้านที่การเดินทางยากลำบากให้การสัญจรมีความสะดวกคล่องตัวขึ้นจากถนนที่เป็นหลุมบ่อ


เร่งแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ที่กำลังประทุหนัก ใช้ทุกมาตรการเข้ามาแก้ไขปัญหา

28 ก.พ. 2565

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศใช้มาตรการห้ามการเผาในพื้นที่โล่งทุกประเภท ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565 หลังประกาศเจอปัญหาหมอกควันไฟป่าคละคลุ้งปกคลุมอย่างหนัก ทำให้หน่วยงานต้องเร่งใช้ทุกมาตรการเข้ามาแก้ไขปัญหา


ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสริมสร้างเรียนรู้สังคมไม่ทนต่อการทุจริต

26 ก.พ. 2565

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการสร้างเสริมให้บุคคล และชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต ตามโมเดล STRONG ต่อต้านการทุจริตลงสู่ชุมชน


รื้อถอนศาลพระภูมิเจ้าที่เก่า ข้างทางหลวง หมายเลข 108

25 ก.พ. 2565

หมวดทางหลวงแม่สะเรียง รื้อถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ ข้างทางหลวง หมายเลข 108 พื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน หลังคนขับรถสัญจรผ่านไปมา เกิดอาการจิตตกหลอนกลัวศาลพระภูมิเก่าที่ถูกคนนำมาตั้งไว้