โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สร้างมิติใหม่ จัดพิธีไหว้ครูนิวนอร์มอล

23 ก.ค. 2563


             วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ จ.สุพรรณบุรี  ว่าที่ร้อยตรีประกฤษ  โพธะนัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะครูจัดพิธีไหว้ครู New normal ประจำปีการศึกษา  2563 ซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน โดยได้นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดกิจกรรมไหว้ครูครั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  และเป็นการรักษาประเพณีการไหว้ครูของโรงเรียนไว้เป็นประจำทุกปี  โดยโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลรวมทั้งแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
                            สำหรับรูปแบบพิธีไหว้ครู  New normal  โรงเรียนได้นำสื่อโซเชียลมาใช้ในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ ถือเป็นแห่งแรกในการสร้างมิติใหม่ของโรงเรียนเกือบ 30,000 แห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตลอดพิธีการไหว้ครู ได้ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม  เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  โดยได้แบ่งสถานที่เพื่อใช้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ที่ห้องประชุมใหญ่จะมีเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูฝ่ายบริหาร วงดนตรีไทย และส่วนที่ 2 จะเป็นห้องเรียนซึ่งมีเกือบ 40 ห้องเรียน  นักเรียนจะไม่มานั่งรวมกันจำนวนมากในห้องประชุมเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา แต่จะเปลี่ยนมานั่งทำพิธีในห้องเรียนของตนเอง  โดยกำหนดให้แต่ละห้องเรียนส่งตัวแทนจำนวน 2 คน  เดินถือพานไหว้ครูนำมามอบให้กับคณะผู้บริหาร


สำหรับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนก็จะทำพิธีไหว้ครูไปพร้อมๆกันด้วย โดยจะมอบดอกไม้ธูปเทียนให้กับครูประจำชั้นของตนเอง ระหว่างการดำเนินพิธีการไหว้ครูตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ นักเรียนที่อยู่ตามห้องเรียนต่างๆเกือบ 40 ห้อง ก็จะได้รับชมสัญญาณภาพและเสียง พร้อมกับปฏิบัติขั้นตอนต่างๆของพิธีไหว้ครู ผ่านการถ่ายทอดสดจากช่องทางสื่อโซเชียล คือ Youtube และ Facebook Live ทางหน้าจอโทรทัศน์ LED ขนาดใหญ่ซึ่งติดตั้งไว้ทุกห้องเรียน 

ภาพ/ข่าว  ภัทรพล  พรมพัก/ มงคล  สว่างศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. สุพรรณบุรี 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน