พช.จับมือ วธ.ประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน พร้อมรณรงค์ใส่ผ้าพื้นเมือง

publish : 23 ก.ค. 2563 อ่าน 21 ครั้งวันนี้ ( 23 กรกฎาคม 2563 ) ที่ห้างสรรพสินค้า Tops Plaza Phayao นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รอง ผวจ.พะเยา เป็นประธานเปิดงานประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยมีนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นางสายรุ้ง ธาดาจันทน์ วัฒนธรรมจ.พะเยา หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 30บูธ

                    
   นางอาภัสรา  เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินุปถัมภ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดโครงการ “ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์รื้อฟื้นลายผ้าซึ่งอาจจะสูญหายตากาลเวลาจึงได้จัดงานนี้ขึ้น


นางสายรุ้ง กล่าวว่า งานสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยฯ  เช่น ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น สำนักวานวัฒนธรรม จ.พะเยา ได้ทำงานร่วมกับพัฒนาการจังหวัดพะเยาตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ให้ทั้งสองหน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักในการส่งเสริมคุณค่าของไทยที่สืบสานจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน อันจะเป็นการอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยไม่ให้สูญหาย ตลอดจนรักษาอนุรักษ์ไว้และปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบของผ้าไทยให้ทันสมัยในเรื่องรูปแบบแต่ยังคงรักษากรรมวิธีการผลิตไว้อย่างเดิมจึงเกิดการประกวดผ้ายสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ขึ้น ทั้งนี้ ส่วนราชการจังหวัดพะเยาตลอดจนองค์กรเอกชน  จะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2ครั้ง โดยใช้ผ้าสีบานเย็นอันเป็นสีประจำ จ.พะเยา สีชมพูหรือสีอื่นๆในวันอังคาร และในวันศุกร์ แต่งกายด้วยผ้านถิ่นสีสวยงามตามแต่โอกาส นักเรียน ส่วน นักศึกษา แต่งอย่างน้อย 1 ครั้ง 

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน