ตำรวจสิงห์บุรีซ้อมแผนเผชิญการก่อเหตุวิวาทภายในโรงพยาบาล

23 ก.ค. 2563


วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี พลตำรวจตรี ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทกันในโรงพยาบาลเสมือนเหตุการณ์จริง เพื่อเป็นการป้องกันการตามก่อเหตุทะเลาะวิวาท โดยมีหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันและการเข้าระงับเหตุเพื่อมิให้เกิดการสูญเสีย ผู้ป่วย ญาติ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจะต้องมีความปลอดภัยสูงสุด
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์วัยรุ่น 2 กลุ่ม ใน จ.สมุทรปราการ ก่อเหตุวิวาทในโรงพยาบาล 2 แห่ง ซึ่งได้ทำร้ายคู่อริ รวมทั้งทำร้ายบุคคลากรทางการแพทย์ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โต๊ะ เก้าอี้ รวมทั้ง ประตู กระจก และสิ่งของได้รับความเสียหาย


ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จึงร่วมกับโรงพยาบาลสิงห์บุรี โดย พลตำรวจตรี ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สิงห์บุรี พร้อมคณะผู้บริหาร จึงได้จัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยสมมุติเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมและเข้าใจในภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสีย รวมไปถึงความพร้อมในการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น

ณัฏฐนารา ปานมี  ผู็สื่อข่าวจังหวัดสิงห์บุรี 
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน