อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำอาสาพัฒนาชุมชนและประชาชนชาวชัยนาท ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า 2,569 ต้น เฉลิมพระเกียรติแด่ในหลวง

23 ก.ค. 2563


ที่บริเวณเขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท   นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานเปิด “โครงการรวมพลังอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563”  โดยมี นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท   นายนที มนตริวัต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท   นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วย  ข้าราชการ  ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  สตรีอาสา  ผู้นำกลุ่มองค์กร เครือข่าย และประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท จำนวน 200  คน  ร่วมกันปลูกป่าไม้ยืนต้น  ประกอบด้วย  ต้นสัก ต้นพยุง ต้นประดู่ และไม้ยืนต้นอื่นๆ รวมจำนวน 2,569 ต้น       เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563     และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้  รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่พวกเราทุกคนมาด้วยความสุข เพราะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ใกล้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง  เป็นการรวมตัวกันเพื่อทำความดีด้วยหัวใจถวายแด่พระองค์ท่าน

 


ซึ่งพื้นที่เขาขยาย เป็นพื้นที่สาธารณะ ที่เคยถูกคนบุกรุกขุดเอาดินลูกรังไปใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน ผ่านมา 40-50 ปีแล้ว การที่เราได้มาช่วยกันพลิกฟื้น ทำให้เขาขยาย จากที่เคยเป็นเขาทะเลทราย กลับมาสู่เขาสวรรค์ ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ มีสีเขียว เป็นที่อยู่ของนก เป็นที่พักผ่อนทำให้อากาศดี ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจ จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากๆ เพื่อให้อากาศของบ้านเมืองเรากลับมาเป็นปกติ

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาท

       ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน