คณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน

publish : 22 ก.ค. 2563 อ่าน 22 ครั้งคณะกรรมาธิการการที่ดินลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน

                เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายอภิชาต  ศิริสุนทร  รอง.ประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่   นายสิงหภณ  ดีนางที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  นายนิติพล  ผิวเหมาะ  โฆษกคณะกรรมาธิการ  นายอดุลย์  พูลศรี  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร  นายโยธิน  จงบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง  นายคำนึง  คำอุดม  ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประพันธ์  ใจกาทราย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน  นาศุภชัย  สงชู ปฏิรูปที่ดินจังหวัด  ร่วมสัมมนาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายปัญญา  จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน รองประธานกรรมาธิการคนที่หก กล่าวรายงาน  นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวต้อนรับคณะและเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุมเสรี  พิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รองประธานกรรมาธิการ เผยว่าโดยเนื้อสาระการสัมมนาครั้งนี้ นายอภิชาต  ศิริสุนทร รองประคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ กล่าวว่า จะเน้นในด้านสิทธิที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนราษฎรทุกชนเผ่าเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะสำรวจตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์เพื่อกันแนวเขตป่าอุทยานให้ชัดเจนให้แล้วเสร็จภายใน 240 วันซึ่งจะครบกำหนดภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นี้ รัฐบาลควรจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อการพิสูจน์สิทธิในเบื้องต้นของราษฎรฯ และออกมาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องสำคัญอย่าปล่อยให้รุกลามบานปลาย เดี๋ยวก็มีการบุกรุกต่อไปอก


เดี๋ยวก็มีการบุกรุกต่อไปอก

ในขณะเดียวกันรองประธานกรรมาธิการกล่าวว่า กรณีที่มีกลุ่มราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงออกมาคัดค้านกรณีที่กรมอุทยานแห่งชาติจะขยายพื้นที่เขตนั้นควรจะต้องมีการพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าราษฎรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ก่อนหรือหลังที่มีการประกาศเป็นเขตอุทยานหากเขาเข้าไปอยู่ก่อนก็ควรจะโอนสิทธิให้เขาดีกว่าไปไล่จับฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 200 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล 

  เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน