นายก ทม.ทุ่งสงประชุมเครือข่ายสื่อสารต่อยอด"สร้างคนสร้างเมืองสร้างเศรษฐกิจสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"

publish : 3 ก.ค. 2563 อ่าน 36 ครั้ง (3 ก.ค.)นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทึ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ว่าจ้างมหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามโครงการ "โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดรวิทยาธร ทอแก้ว เป็นผู้จัดการโครงการฯ นั้น และทางเทศบาลพร้อมเครือข่ายได้ดำเนินการในโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรมาธิราช ได้จัดแถลงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และการต่อยอดในการ “สร้างคน สร้างเมือง สร้างเศรษฐกิจสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน" ภายใต้แนวคิดเพื่อรวมพลังการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาเมืองทุ่งสง
ในวันดังกล่าวเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ทำการการประชุมเครือข่ายการสื่อสารและร่วมแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563" เริ่มกิจกรรมโดยชุดการแสดงของนักเรียน การศึกษานำการพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่วมตอน "ทุ่งสง ทุ่งสวรรค์ มหัศจรรย์ เมืองชุมทาง" และการเสวนาเปิดแนวคิดเพื่อร่วมพลังการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาเมืองทุ่งสง สาระจากชุมชน "บนเส้นทางการศึกษานำการพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่วม" โดย ผู้แทนผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 4 คน ประกอบด้วย นางเสาวภา อินทรสุวรรณ นายสุจินต์ สมทรง นางอนงค์ เกื้อภักดิ์ นายมรินทร์ ตันติชำนาญกุล และการเสวนาเพื่อยืนยันคำมั่นสัญญาของทีมบริหารในการกำกับงานการพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบอำนาจหน้าที่ โดย รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 3 ท่านประกอบด้วย นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล นายธนคม เจริญฤทธิ์ นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

               หลังจากนั้นนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้กล่าวถึงแนวทางและนโยบายในการพัฒนาเมืองทุ่งสง เพื่อการต่อยอดในการสร้างคน สร้างเมือง สร้างเศรษฐกิจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน" พร้อมตอบชักถามจากผู้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการสื่อสาร และร่วมทำสัญญาประชาคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่ความก้าวหน้าที่ท้าทาย โดยบรรยากาศการประชุมเสวนาเป็นไปอย่างเรียบร้อย

 


นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง กล่าวว่า เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตนในฐานะผู้นำองค์กรมีแนวนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ในทุก ๆ ด้านอย่างชัดเจนภายใต้กรอบ “ศิลปะ ดนตรี ไอทีและอาหาร”โดยการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ประกอบกับได้เกิดโครงการใหญ่ ๆ หลายโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งสง  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องมุ่งมั่นตั้งใจและเสียสละเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มั่นคงและถาวร

“ตนยังให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชน เนื่องจากในอนาคตเด็ก เยาวชนจะเป็นผู้รับไม้ต่อในการพัฒนาเมืองทุ่งสง หากเด็กและเยาวขนได้รับการศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพการพัฒนาก็จะเจริญรุดหน้าอย่างแท้จริง ทั้งในในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนเทศบาลวัดชัยุชมพล ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ในปีงบประมาณ 2563-2564 ทางเทศบาล ฯจัดจัดงบประมาณในการก่อสร้างอาหาร 7 ชั้นเพื่อรองรับการเปิดสอนหลักสูตรพิเศษเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และการเข้าเรียนในโรงเรียนจะต้องผ่านการสอบคัดเบือกและพิจารณาอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้เด็กและเยาวชนที่มีความพร้อมและมีคุณภาพอย่างแท้จริง” นายทรงชัย กล่าวย้ำในที่สุด.

 

ภาพ/คลิป ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน