ปศุสัตว์จ.มหาสารคาม พร้อมภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

publish : 3 ก.ค. 2563 อ่าน 13 ครั้ง(3 กรกฎาคม 2563) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

 

 

 

 

นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม กล่าวว่า ด้วยวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ ในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


 
กรมปศุสัตว์ จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าๆ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นในวันนี้

 


โดยกิจกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย การมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ “การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” มอบสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า” ให้แก่ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม และปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน เช่น การแสดงนิทรรศการ”เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า”  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสุขภาพเบื้องตันอย่างทั่วถึง รวมทั้งได้รับการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรเพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้และตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน และประชาชนสามารถเลี้ยงสัตว์ได้อย่งถูกวิธีและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

 

 

 

 

พิเชษฐ  ยากรี  /มหาสารคาม

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน