ผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูลตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดเรียน

publish : 30 มิ.ย. 2563 อ่าน 7 ครั้งนายยูโสบ ดอล่ะห์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสตูล พร้อมด้วยนางชุติมา  เดชดี ผอ.กองการศึกษาเทศบาลเมืองสตูลพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของร.ร.ในสังกัดเทศบาลทั้ง5 แห่งที่จะเปิดเรียนพร้อมกันในวันที่ 1 ก.ค. 63  โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ทางโรงเรียนแต่ละแห่งต้องวางมาตรการป้องกันตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

 
โดยเฉพาะที่ร.ร.เทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ทางร.ร.ได้เตรียมรับเปิดเทอมด้วยการจัดระเบียบนักเรียนตั้งแต่การยืนเข้าแถวหน้าเสาธง โดยทำเครื่องหมายสำหรับให้นักเรียนแต่ละคนยืน นอกจากนี้บริเวณบันไดทั้ง 2 ด้านจะมีอ่างล้างมือและแอลกอฮอล์เจลสำหรับนักเรียนก่อนเข้าชั้นเรียน และบริเวณหน้าห้องเรียนแต่ละห้องยังมีแอลกอฮอล์เจลไว้ล้างมือ บริเวณหน้าห้องมีจุดยืนเว้นระยะห่าง ที่นั่งก็ทำจุดเว้นระยะห่าง หน้าห้องเรียนติดป้ายบอกมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ภายในห้องแต่ละโต๊ะเว้นระยะห่าง  นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยและหากพบว่าป่วยก็จับแยกเข้าห้องพยายามรอผู้ปกครองมารับทันที โดยร.ร.เทศบาล1(วัดสตูลสันตยราม เรียนตามปกติเนื่องจากเด็กแต่ละห้องมีจำนวน20-25 คนจึงไม่ต้องสลับวันเรียน

 


 ส่วนที่ร.ร.เทศบาล 2(วันชนาธิปเฉลิม) การเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันโควิดเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ และในส่วนของโรงอาหารจะมีการกั้นพลาสติกใส เนื่องจากเด็กนักเรียนเกือบ 1 พันคนจึงต้องใช้ที่กั้นเวลารับประทานอาหารของเด็ก นอกจากนี้ยังแบ่งเด็กออกเป็น 2 ช่วงในการรับ ประทานอาหารกลางวันเพื่อป้องกันการแออัด ส่วนของร.ร.เทศบาล 2นั้นเนื่องจากจำนวนนักเรียนมาก การเรียนได้แบ่งจำนวนเลขคู่คี่ โดยแบ่งนักเรียนสลับกันเรียนเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ขณะที่นักเรียนระดับอนุบาลเรียนตามปกติโดยแยกห้องเรียนให้เหลือเพียงห้องละ 20 คน

 

 

สุไหล  โพธิ์ดก  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.สตูลติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน